Wat is het Ondernemingsdossier?

Regeldrukvermindering en vereenvoudiging toezicht. Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt om aan de regels te voldoen. Steeds dezelfde informatie aanleveren bij verschillende overheden, ingewikkelde en moeilijk te begrijpen regels, het zijn veel gehoorde klachten die vaak tot irritaties leiden. Aan de andere kant hebben overheden de arbeidsintensieve taak om alle informatie te verwerken en de onderneming te controleren. Ondernemers, maar ook overheden vinden dat dit beter kan. Zij werken daarom samen aan de ontwikkeling van het Ondernemingsdossier om de regeldruk te verminderen en het toezicht te vereenvoudigen. Want daar draait het om bij het Ondernemingsdossier. Door een nieuwe manier van samenwerken en informatie delen tussen onderneming en overheden wordt het makkelijker om aan de regels te voldoen en kost ook het toezicht minder tijd.

Eén informatiebron

Het Ondernemingsdossier stelt een startende ondernemer in staat om bepaalde informatie uit de eigen bedrijfsvoering eenmalig beschikbaar te stellen aan overheden zoals toezichthouders en vergunningverleners. De ondernemer bepaalt zelf welke overheden toegang hebben tot het Ondernemingsdossier. Vooraf dienen daarom goede afspraken gemaakt te worden over hoe de onderneming en haar overheden de juiste gegevens kunnen uitwisselen. Deze afspraken worden op branche niveau vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Zodat er uiteindelijk één informatiebron is van het bedrijf met haar overheden: het Ondernemingsdossier. Het resultaat: meer tijd om te ondernemen, betere naleving van regels en vereenvoudiging van het toezicht.

Initiatief bedrijfsleven

Het Ondernemingsdossier komt voort uit de praktijk. Het idee ontstond bij de brancheorganisatie NRK voor de Rubber- en Kunststofindustrie en in de Horecabranche. Daar verkenden ondernemers een overheden samen de mogelijkheden om het naleven van de regels makkelijker te maken. Zowel ondernemers als overheden hebben grote belangstelling voor het Ondernemingsdossier. Ondernemingen en overheden uit de drie brancheorganisaties Horeca, Rubber- en Kunststofindustrie en de Recreatie zijn momenteel onderdeel van de eerste implementatie van Ondernemingsdossiers.

Waarom ondernemingsdossier?

Als ondernemer moet u aan veel en vaak moeilijk te begrijpen regels voldoen. Bijvoorbeeld het op tijd laten keuren van uw brandblusser of het aanvragen van een vergunning. Ze vragen tijd en leiden af van het echte werk: ondernemen. Wees slim en activeer vandaag nog uw Ondernemingsdossier. Het Ondernemingsdossier laat zien aan welke regels u moet voldoen en herinnert u aan acties die genomen moeten worden. Bovendien kunt u makkelijk en overzichtelijk alle relevante bedrijfsdocumenten bewaren, zoals keuringscertificaten. Zo staan uw gegevens handig op één plek en heeft u ze altijd bij de hand.

Ook kunt u direct vergunningen aanvragen, zonder daarbij steeds opnieuw hetzelfde in te vullen. Bovendien kunt u, als u dat wilt, uw gegevens met steeds meer gemeenten en andere overheden digitaal delen.